انتصاب سرپرست جدید شهرداری نیم ور

به گزارش روابط عمومی شهرداری نیم ور، با قبول استعفای شهردار سابق شهر نیم ور، "عباس احمدی" از طرف شورای اسلامی شهر نیم ور به عنوان سرپرست شهرداری منصوب شد.