برگزاری جشن غدیر همراه با مولودی خوانی و قرائت دعای ندبه در هیئت سادات شهر نیم ور

همزمان با صبح عید غدیر جشن غدیر همراه با مولودی خوانی و قرائت دعای ندبه در هیئت سادات شهر نیم ور برگزار شد.