جشن بزرگ ولایت همزمان با روز عید غدیر در نیم ور برگزار خواهد شد

به گزارش روابط عمومی شهرداری نیم ور، همزمان با روز عید غدیر جشن بزرگ ولایت در پارک ساحلی شهر نیم ور برگزار خواهد شد.