برگزاری دومین جلسه کارگروه تخصصی فرهنگی اجتماعی شهرداری‌های استان مرکزی به میزبانی شهرداری نیم ور

به گزارش روابط عمومی شهرداری نیم ور، دومین جلسه کارگروه تخصصی فرهنگی اجتماعی شهرداری‌های استان مرکزی با حضور مدیر کل دفتر امور شهری و شوراهای استانداری مرکزی، شهرداران کمیجان، توره، هندودر، مهاجران و رابطین فرهنگی و اجتماعی شهرداری‌های استان مرکزی به میزبانی شهرداری نیم ور برگزار و پیرامون نفش اساسی شهرداری‌ها در فرهنگ سازی و کاهش آسیب‌های اجتماعی در سطح شهرها تبادل نظر شد.

شرکت کنندگان در این دومین جلسه کارگروه تخصصی فرهنگی اجتماعی شهرداری‌های استان مرکزی در ادامه با حضور در یکی از واحدهای فراوری سنگ شهر نیم ور با روند فراوری ساختمانی از سنگ خام آشنا شدند.