تجلیل شهرداری و شورای اسلامی شهر نیم ور از فعالان نماز جمعه شهر نیم ور

به گزارش روابط عمومی شهرداری نیم ور، همزمان با ایام 5 مرداد و سالروز اقامه اولین نماز جمعه در نظام جمهوری اسلامی شهرداری و شورای اسلامی شهر نیم ور از فعالان نماز جمعه شهر نیم ور تجلیل کردند.