جدول گذاری و اصلاح بخشهایی از پارک دانش

مهرداد امرایی شهردار شهر نیم ور در ادامه روند بهسازی فضای عمومی شهر نیم ور از پروژه اصلاح و بهسازی بخشهایی از پارک دانمش شهر نیم ور بازدید کرد.