اصلاح پیاده رو و باغچه‌های مقابل مسجد امام حسین(ع)

مهرداد امرایی شهردار شهر نیم ور با آغاز عملیات بهسازی پیاده رو و باغچه‌های مقابل مسجد امام حسین(ع) این شهر از نحوه اجرای این عملیات بازدید کرد.