جلسه بررسی طرح احداث کندرو

این جلسه با حضور شهردار ،ریاست شورای اسلامی شهر نیم ور ، ریاست اداره راهداری و حمل و نقل جاده ای شهرستان، اعضای هیئت مدیره شرکت تعاونی عمران گستر و شرکت نمایشگاهی یکتا سنگ برگزار و پیرامون طرح مذکور بحث و تبادل نظرگردید وپس از پایان جلسه از محل اجرای طرح بازدید میدانی صورت گرفت.