مراسم تودیع و معارفه فرمانده سپاه ناحیه محلات

حضور شهردار ورئیس شورای شهرنیم ور در مراسم تودیع و معارفه فرمانده سپاه / در این مراسم سرهنگ نجفی به عنوان فرمانده جدید سپاه ناحیه محلات معرفی شد.